Wikia


Trudy Chacon is een van de piloten op Pandora. Zij vliegt voornamelijk mee op weten
2009 avatar 007

Trudy Chacon

schappelijke vluchten. Ze is de enige piloot die weigert raketten af te vuren op Hometree

Ze kent de Na'vi cultuur niet goed, maar verdedigt ze wel. Wanneer ze meevecht met de Na'vi in haar scorpion, wordt die opgeblazen door de Quaritich, waarbij ze omkomt.
weetjesEdit

  • Trudy Chacon en Norm Spellman waren in het script een koppel, maar dit werdt er later uitgeknipt door de reggiseur.

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.