Avatar Wiki
Advertisement
Avatar Wiki

Zarówno dłonie jak i stopy Na'vi posiadają tylko cztery palce

Ósemkowy system liczbowy - system liczbowy oparty na cyfrze 8, którego używają Na'vi. Jest to związane z ich czteropalczastą dłonią.

System ósemkowy jest czasem nazywany oktalnym od słowa octal. Do zapisu liczb używa się w nim ośmiu cyfr, od |0 do 7.

Jak w każdym pozycyjnym systemie liczbowym, liczby zapisuje się tu jako ciągi cyfr, z których każda jest mnożnikiem kolejnej potęgi liczby będącej podstawą systemu, np. liczba zapisana w dziesiętnym systemie liczbowym jako 100, w ósemkowym przybiera postać 144, gdyż:

1×82 + 4×81 + 4×80 = 64 + 32 + 4 = 100.

W matematyce liczby w systemach niedziesiętnych oznacza się czasami indeksem dolnym zapisanym w systemie dziesiętnym, a oznaczającym podstawę systemu, np. 1448 = 10010.

Przykład zamiany liczby z systemu dziesiętnego na system ósemkowy:

  • 100/8 = 12 i 4 reszty = 4
  • 12/8 = 1 i 4 reszty = 4
  • 1/8 = 0 i 1 reszty = 1

Teraz czytamy od dołu: 144 w systemie oktalnym to 100 w systemie dziesiętnym.

Wikipedia-icon.png Ta strona zawiera treści z Wikipedii będące na licencji Creative Commons.

Zobacz oryginalny artykuł i autorów.

Advertisement