FANDOM


Anemonoide
Anemonoid
Informacje o gatunku
Rodzima planeta

Pandora

Nazwa Na'vi

-

Nazwa łacińska

Cataracta anemonina

Za kulisami
Pojawia się w

Anemonoid wodospadowy - dwumetrowy, bezkręgowy wodny stwór. Wykorzystując swoją silną bioluminescencję i mieniąc się miliardem pastelowych barw wabi mniejsze ryby, którymi się odżywia.

Anemonoide2

Dwumetrowy Anemonid na tle wodnej roślinności oraz pływającego Na'vi


Pojawianie sięEdytuj