Avatar Wiki
Advertisement
Avatar Wiki

Ta strona zawiera całość języka Na'vi z filmu Avatar.

Transkrypcja i tłumaczenie zostały wykonane wspólnymi siłami fanów - zobacz źródła.

Nie należy uważać tego artykułu za całkowicie kompletny i stuprocentowo poprawny. To raczej przypuszczenia bazujące na wypowiedziach aktorów w różnych wersjach językowych, nie opierające się na źródłach pisanych.

Uwaga: Podwójne nawiasy oznaczają fragmenty niespójne lub niejasne pod względem syntaktyki lub semantyki. Angielskie tłumaczenie pochodzi z napisów tam, gdzie to możliwe.

Przed dokonaniem zmian merytorycznych dotyczących zdania w na'vi lub po angielsku rozważ umieszczenie informacji o tym w dyskusji artykułu.

Na'vi w filmie[]

Grace i Norm w Piekielnych Wrotach[]

(Norm)

Na'vi: 'Awvea ultxari ohengeyä, nawma sa'nok lrrtok siveiyi.
Angielski: May the Great Mother smile upon our first meeting.
Polski: Niech Wielka Matka uśmiechnie się na nasze pierwsze spotkanie.

(Grace)

Na'vi: Tsun tivam. Ayli'u nihawng (('iskepek)) lu.
Angielski: Not bad. You still sound a bit too formal though.
Polski: Nieźle. Ale wciąż brzmisz zbyt oficjalnie.

(Norm)

Na'vi: Zisita amrr ftolia ohe, slä zene fko nivume nitxan.
Angielski: I studied for five years but there is much to learn.
Polski: Studiowałem przez pięć lat, ale trzeba się wiele nauczyć.

Neytiri i wężowilk[]

(Neytiri zauważając ogień)

Na'vi: Fay((a))vrrtep!
Angielski: These Demons!
Polski: Te Demony!

(Neytiri rzucając pochodnię do wody)

Na'vi: Faysawtute!
Angielski: These Sky People!
Polski: Ci Ludzie Nieba!

(Neytiri dobijając śmiertelnie rannego wężowilka)

Na'vi: Oeru txoa livu. Ma oeyä tsmukan, ma oeyä tsmukan.
Angielski: Please forgive me. My brother, my brother.
Polski: Proszę wybacz mi. Mój bracie, mój bracie.

(Neytiri pochylona nad zmarłym wężowilkiem)

Na'vi: Oeru txoa livu, ma oeyä tsmukan. Hu nawma sa'nok tivul ngeyä tirea. Oeru txoa livu.
Angielski: Please forgive me, my brother. May your spirit run with the Great Mother. Please forgive me.
Polski: Proszę wybacz mi, mój bracie. Niech twój duch biega z Wielką Matką. Proszę wybacz mi.

Neytiri do Jake'a[]

(Neytiri wzdychając)

Na'vi: Faysawtute!
Angielski: These Sky People!
Polski: Ci Ludzie Nieba!

(Neytiri do Jake'a)

Na'vi: Kehe, go back!
Angielski: No, go back!
Polski: Nie, wracaj!
Na'vi: Ftang a!
Angielski: Stop that!
Polski: Przestań!
Na'vi: Rutxe. No! (po angielsku)
Angielski: Please. No!
Polski: Proszę. Nie!
Na'vi: Atokirina'! Atokirina'!
Angielski: Seeds of the great tree!
Polski: Nasiona świętego drzewa!
Na'vi: (bardzo cicho) aungia.
Angielski: [...] A sign.
Polski: Znak.

Neytiri i Tsu'tey[]

(Neytiri)

Na'vi: Mawey, Na'viyä. mawey.
Angielski: Calm, people, calm.
Polski: Spokojnie, ludzie, spokojnie.

(Neytiri to Tsu'tey)

Na'vi: Ma Tsu'tey! Kempe si nga?
Angielski: What are you doing, Tsu'tey?
Polski: Co ty robisz, Tsu'tey

(Tsu'tey to Neytiri)

Na'vi: Fayvrrtep fitsenge lu kxani!
Angielski: These demons are forbidden here!
Polski: Te demony nie mają tu wstępu

(Neytiri to Tsu'tey)

Na'vi: Aungia lolu! Tsahiku txele lu!
Angielski: There has been a sign! This is a matter for the Tsahik!
Polski: Ale pojawił się znak! To sprawa dla Tsahik!

(Tsu'tey)

Na'vi: Pot zamunge!
Angielski: Bring him!
Polski: Przyprowadzić go!

(Tsu'tey)

Na'vi: Makto ko!
Angielski: Let's ride!
Polski: Jazda!

Scena w Drzewie Domowym[]

(Voices in the Na'vi crowd)

Na'vi: 'upe lu po?
Angielski: What is he?
Polski: Kto to?
Na'vi: Pot lonu!
Angielski: Release him!
Polski: Uwolnić go
Na'vi: Tsing pelun?
Angielski: Why four?
Polski: Czemu cztery?

(Neytiri to the escort)

Na'vi: Pot lonu, pot lonu.
Angielski: Release him, release him.
Polski: Uwolnić go, uwolnić go.

(Neytiri to Eytukan)

Na'vi: Ma sempul, oel ngati kameie.
Angielski: Father, I see you.
Polski: Ojcze, widzę cię.

(Eytukan to Neytiri)

Na'vi: Fiswiräti, nga pelun molunge fitseng?
Angielski: This creature, why did you bring him here?
Polski: Ta istota, dlaczego go tu przyprowadziłaś?

(Neytiri to Eytukan)

Na'vi: Oel pot tspimiyang, tsakrr za'u aungia ta Eywa.
Angielski: I was going to kill him, but there was a sign from Eywa.
Polski: Właśnie miałam go zabić, ale Eywa zesłała znak.

(Eytukan to Neytiri)

Na'vi: Poltxe oe, san zene ke uniltiranyu, ke'u ziva'u fitseng.
Angielski: I have said: “No dreamwalker must not come to this place.”
Polski: Powiedziałem : “Chodzący we śnie nie mają tu wstępu.”

(Eytukan to Neytiri)

Na'vi: ((ketepeu)) fahew akewong.
Angielski: His alien smell fills my nose.
Polski: Jego obcy zapach wypełnia moje nozdża.

(Neytiri to Jake)

Na'vi: Kehe!
Angielski: No!
Polski: Nie!

(Mo'at)

Na'vi: Tsaswiräti lonu! Aynga neto rivikx!
Angielski: Release this creature! Step back!
Polski: Wypuścić tą istotę! Odsunąć się!

(Mo'at)

Na'vi: Fiketuwongti oel stiyeftxaw.
Angielski: I will look at this alien.
Polski: Obejrzę tego obcego.

(Tsu'tey)

Na'vi: Tsamsiyu pak?! Pot tsun oe tspivang niftue.
Angielski: A warrior?! I could kill him easily!
Polski: Wojownik?! Mógłbym łatwo go zabić!

(Eytukan)

Na'vi: Kehe!
Angielski: No!
Polski: Nie!

(Eytukan)

Na'vi: Fipo lu 'awve, uniltiranyu-tsamsiyu, a tsole'(a) awngal.
Angielski: This is the first warrior dreamwalker we have seen.
Polski: To pierwszy chodzący we śnie wojownik jakiego spotykamy.

(Eytukan)

Na'vi: Pori ((awngaru)) lu tikin, a nume ni'ul.
Angielski: We need to learn more about him.
Polski: Musimy lepiej go poznać.

(Mo'at)

Na'vi: Ma 'ite, awngeyä fya'ori ((ziri/si li'/seli)) nga sänume sivi poru...
Angielski: My daughter, you will teach him our way...
Polski: Córko, będziesz go uczyć naszych zwyczajów...

(Mo'at)

Na'vi: ...fte tsivun pilvlltxe si tiviran na ayoeng.
Angielski: ...to speak and walk as we do.
Polski: ...mówić i chodzić jak my.

(Neytiri)

Na'vi: Oeru pelun?! Ke lu muiä.
Angielski: Why me?! That's not fair.
Polski: Dlaczego ja?! To niesprawiedliwe.

(Mo'at)

Na'vi: ??
Angielski: ??
Polski: ??

Nauka jazdy na mrocznym koniu[]

(Neytiri to Direhorse)

Na'vi: Siltsan. (a few times)
Angielski: Good.
Polski: Dobra.
Na`vi: Siltsan, Pa'li, siltsan.
Angielski: Good, Direhorse, Good.
Polski: Dobra, Pa'li, Dobra.

(Tsu'tey to Neytiri)

Na'vi: Fiketuwong ke nayume ke'u.
Angielski: This alien will learn nothing.
Polski: Ten obcy niczego się nie nauczy.

(Tsu'tey to Neytiri)

Na'vi: Ni'ul kame tskxe. Poru ting nari.
Angielski: A rock sees more. Look at him.
Polski: Kamień widzi więcej. Spójrz na niego.

(Tsu'tey to Neytiri)

Na'vi: Kä.
Angielski: Go.
Polski: Dalej.

Neytiri i jej Ikran[]

(Neytiri to Seze)

Na'vi: Tamtam, Seze.
Angielski: Enough, enough, Seze. (literally: Suffice, Suffice, Seze.)
Polski: Wystarczy, wystarczy, Seze.

Nauka obyczajów Na'vi[]

(Neytiri teaching Jake)

Na'vi: ontu, mikyun, nari
Angielski: nose, ear, eye
Polski: nos, ucho, oko

(Neytiri to Jake holding bow)

Na'vi: Txur ni'ul.
Angielski: Stronger.
Polski: Mocniej.

(Jake voice over)

Na'vi: Skxawng.
Angielski: Moron.
Polski: Debil.

(Jake to Norm in the Shack)

Na'vi: Oel ngati [...].
Angielski: I [...] you.

Grace w Drzewie Domu[]

(Grace do dzieci)

Na'vi: Kaltxi, ma evi.
Angielski: Hello, children.
Polski: Witajcie, dzieci.
Na'vi: Tsawl nitxan nang.
Angielski: Look how big you are.
Polski: Ale urosłyście.
Na'vi: Sevin nitxan lu nga nang.
Angielski: You are so pretty.
Polski: Jesteś taka ładna.

Jake i sześcionóg[]

(Jake to dead Hexapede)

Na'vi: Oel ngati kameie, ma tsmukan, ulte ngaru seiyi ireiyo.
Angielski: I See you, Brother, and thank you.
Polski: Widzę cię, Bracie, i dziękuje.
Na'vi: Ngari hu Eywa saleu tirea, tokx 'i'awn slu Na'viyä hapxi.
Angielski: Your spirit goes with Eywa, your body stays behind to become part of the People.
Polski: Twój duch złączy się z Eywa, a twoja ciało tu zostanie by stać się cząstką Ludzi.

Iknimaya[]

(Tsu'tey to two young hunters)

Na'vi: Za'u!
Angielski: Come!
Polski: Chodźcie!

(Tsu'tey to group)

Na'vi: Oehu.
Angielski: With me.
Polski: Czekaj na mnie.

(Tsu'tey to group)

Na'vi: Rä'ä si!
Angielski: Not yet! (lit. Don't do)

(Tsu'tey jumps onto the vine)

Na'vi: Kivä ko!
Angielski: Let's go!

(Neytiri to Tsu'tey)

Na'vi: Mengati kame.
Angielski: (I) See you (two).
Polski: Widzę cię.

(Tsu'tey to Jake, mocking)

Na'vi: Tsamsiyu! Txopu rä'ä si, tsamsiyu!
Angielski: Warrior, don't be scared, warrior!
Polski: Nie bój się wojowniku!

(Tsu'tey to Jake)

Na'vi: Tsakem rä'ä si.
Angielski: Don't do that.
Polski: Nie rób tak.

(Tsu'tey to group)

Na'vi: Tiyerkup skxawng.
Angielski: That moron's going to die.
Polski: Ten debil zginie.

(Tsu'tey to Jake)

Na'vi: Txopu rä'ä si, tsamsiyu.
Angielski: Don't be afraid, warrior.
Polski: Nie przeraź się, wojowniku.

(Another initate from the group to Jake)

Na'vi: Kä, kä!
Angielski: Go, go!
Polski: Dalej, dalej!

(Neytiri to Jake)

Na'vi: Tsahaylu Jake! Tsahaylu!
Angielski: Bond Jake! Bond!
Polski: Więź Jake! Więź!

(Neytiri to Jake)

Na'vi: Srane.
Angielski: Good.
Polski: Dobrze.

Pierwszy lot Jake'a[]

(Tsu'tey to Jake and Neytiri after they bump each other's Ikran)

Na'vi: Eltu si!
Angielski: Pay attention!
Polski: Uważać!

Jake i Neytiri po pościgu Toruka[]

(Neytiri to her banshee)

Na'vi: Siltsan Seze.
Angielski: Good Seze.
Polski: Dobra Seze

Zostanie Na'vi[]

(Eytukan do Jake'a)

Na'vi: Ngenga 'itan omatikayoe luyu set. Na'viyä luyu hapxi.
Angielski: You are now a son of the Omaticaya. You are part of The People.
Polski: Jesteś teraz synem Omaticaya. Jesteś częścią Ludu.

ZPZ ścina drzewo głosów[]

(Neytiri to Jake)

Na'vi: Ma Jake!
Angielski: Jake!

Przygotowania wojenne[]

(Eytukan)

Na'vi: Tsampongut Tsu'teyil iveyk.
Angielski: Tsu'tey will lead the war party.
Polski: Tsu`tey doprowadzi do wojny.

(Grace)

Na'vi: Ftang! Rutxe! Fikem ni'ul kawng siyi ni'aw.
Angielski: Stop! Please! This will only make it worse.
Polski: Przestańcie! Proszę! Tylko pogorszycie sprawę.

(Tsu'tey)

Na'vi: Foti awngal tiyakuk, mi txe'lan!
Angielski: We will strike them in the heart!
Polski: Trafimy ich w serce!

(Neytiri to Tsu'tey)

Na'vi: Kehe! Tsu'tey! Rä'ä si!
Angielski: No! Tsu'tey! Don`t!
Polski: Nie! Tsu`tey! Nie!

Jake chce wyjawić cel swojej misji[]

(Neytiri to Tsu'tey)

Na'vi: Ftang a!
Angielski: Stop it!
Polski: Przestań!

(Jake to the Omaticaya)

Na'vi: Lu ayli'u ngaru. Ayngaru niwotx.
Angielski: I have something to say. To all of you.
Polski: Muszę coś powiedzieć. Wam wszystkim.

(Tsu'tey to the Omaticaya)

Na'vi: Tse'a srak? Fipo lu vrrtep a misokx atsleng!
Angielski: You see? It is a demon in a false body!
Polski: Widzicie? To demon w fałszywym ciele!

(Tsu'tey with knife over Jake's inanimate avatar body)

Na'vi: Tengkrr rivey!
Angielski: While (he) lives!

Powrót Jakea[]

(Eytukan, in background as Jake links in)

Na'vi: ?? ayoeng
Angielski: ?? we
Polski: ?? my

(Neytiri)

Na'vi: Ma sempul! Ma sa'nok!
Angielski: Father! Mother!
Polski: Ojcze! Matko!

(Jake)

Na'vi: Ma Eytukan, lu oeru ayli'u frapor.
Angielski: Eytukan, I have something to say, to everyone.
Polski: Eytukan, mam coś do powiedzienia, wam wszystkim.

(Grace)

Na'vi: Ting mikyun!
Angielski: Listen!

Polski: Słuchajcie

(Eytukan)

Na'vi: Pivlltxe, ma Jakesully.
Angielski: Speak, Jakesully.
Polski: Mów, Jakesully.

(Jake)

Na'vi: Eo ayoeng lu txana tikawng.
Angielski: A great evil is upon us.
Polski: Wielkie nieszczęście spływa na nas.
Na'vi: Sawtute zera'u...
Angielski: The Sky People are coming...
Polski: Ludzie nieba nadchodzą...
Na'vi: ..fte fol Kelutralti. Skiva'a! Skiva'a!
Angielski: ..to destroy Hometree.
Polski: ..żeby zniszczyć Drzewo Domowe.

(Neytiri)

Na'vi: ((F<iy>ata)) fitseng ye'rin (script shot: piyähem fitseng ye'rin.)
Angielski: They will be here soon.
Polski: Będą tu niedługo.

Po zdradzie[]

(Neytiri)

Na'vi: Kawkrr! Krr slayu nga Na'viyä hapxi!
Angielski: You will never become part of the Na'vi!
Polski: Nigdy nie będziesz jednym z Na`vi!

(Neytiri)

Na'vi: Kawkrr Na'viyä, Kawkrr!
Angielski: Never of The People, Never!
Polski: Nigdy częścią Ludzi, Nigdy!

(Mo'at)

Na'vi: Ma 'ite.
Angielski: Daugther.
Polski: Córko.

(Neytiri)

Na'vi: Ke.
Angielski: No.
Polski: Nie.

(Eytukan)

Na'vi: Mefoti yim.
Angielski: Bind them.
Polski: Związać ich.

(Grace)

Na'vi: Set hivum!
Angielski: Leave now!
Polski: Uciekajcie!

Atak na Drzewo Domowe[]

(Jake)

Na'vi: Ma Eytukan, ngati 'eko.
Angielski: Eytukan, they're attacking you.
Polski: Eytukan, oni was atakują.

(Grace)

Na'vi: Ma Eytukan!
Angielski: Eytukan!

(Jake)

Na'vi: Skiva'a!
Angielski: Destroy!
Polski: Zniszczą!

(Grace)

Na'vi: Ayngari zene hivum!
Angielski: You must leave!
Polski: Musicie uciekać!

(Tsu'tey)

Na'vi: Txopu rä'ä si! Txopu rä'ä si!
Angielski: Have no fear! Have no fear!
Polski: Nie bójcie się! Nie bójcie się!

(Eytukan to Tsu'tey)

Na'vi: Ikranti makto. 'eko ta'em.
Angielski: Ride the Ikran. Attack from above.
Polski: Weźcie Ikran`y. Zaatakujcie z góry.

(Tsu'tey to warriors)

Na'vi: (((ay)ioang)) lu" kä! kä!
Angielski: Be ((beast(s)))! Go! Go!

(Eytukan to archers, after gas rounds were dropped)

Na'vi: 'eko!
Angielski: Attack!
Polski: Atakować!

(Mo'at to the fleeing Na'vi)

Na'vi: Set hivum!
Angielski: Leave now!
Polski: Uciekajcie!

(Tsu'tey to the warrior jumping up the burning Hometree)

Na'vi: Kivä ko! Kä! Kä!
Angielski: Let's go! Go! Go!
Polski: Dalej! Dalej! Dalej!

(Eytukan)

Na'vi: ?? na'ring ?? (repeated multiple times)
Angielski: Get everyone to the forest
Polski: Wszyscy do lasu!

(Eytukan to Neytiri commanding her to flee)

Na'vi: Set hivum!
Angielski: Leave now!
Polski: Uciekaj!

(Neytiri to Eytkan)

Na'vi: Kehe! Ke ma sempul!
Angielski: No! No, father!
Polski: Nie! Nie, ojcze!

(Eytukan to Neytiri)

Na'vi: kä, kä, kä!
Angielski: Go, go, go!
Polski: Dalej, dalej, dalej!

(Voice in the background)

Na'vi: Rä'ä set pey!
Angielski: Don't wait now!
Polski: Nie czekać!

(Tsu'tey jumping on his Ikran)

Na'vi: Kivä ko!
Angielski: Let's go!
Polski: Dalej!

Śmierć Eytukana[]

(Neytiri)

Na'vi: Ma sempul! Ma sempul, ngati oel kin.
Angielski: Father. Father, I need you.
Polski: Ojcze. Ojcze, potrzebuję cię.

(Eytukan)

Na'vi: Ma 'ite, tskoti munge ((mavue)).
Angielski: Daughter, take my bow.
Polsko: Córko, weź mój łuk.

(Neytiri)

Na'vi: Kehe.
Angielski: No.
Polski: Nie.

(Eytukan)

Na'vi: Omatikayaru tihawnu sivi.
Angielski: Protect the people.
Polski: Chroń ludzi.

(Neytiri)

Na'vi: Ma sempul.
Angielski: Father.
Polski: Ojcze.

(Children after Grace gets disconnected)

Na'vi: Ma tsahik, ftang a.
Angielski: Tsahik, stop.
Polski: Tsahik, stój.

Jake jako Toruk Makto[]

(Mo'at)

Na'vi: Toruk Makto?
Angielski: Rider of last shadow?
Polski: Jeździec ostatniego cienia?

(Jake)

Na'vi: Ma Tsu'tey te Rongloa, Ateyo'itan.
Angielski: Tsu'tey of the Rongloa, son of Ateyo.
Polski: Tsu`tey z Rongloi, synu Ateyo.
Na'vi: Eo ngenga kllkxem ohe, alaksi Omatikayaru, kite'e sivi.
Angielski: I stand before you, ready to serve the Omaticaya people.
Polski: Stoję przed tobą, gotowy służyć ludowi Omaticaya.

Śmierć Grace[]

(Mo'at)

Na'vi: Ting mikyun ayoheru rutxe, ma nawma sa'nok.
Angielski: Hear us please, All Mother.
Polski
Wysłuchaj nas, Matko.

(Chorus of Crowd)

Na'vi: Srung si poeru ma Eywa.
Angielski: Eywa, help her.
Polski
Eywo, pomóż jej.

(Mo'at)

Na'vi: Pori tireati, munge minga.
Angielski: Take this spirit into you.
Polski: Weź tego ducha do siebie.

(Chorus of Crowd)

Na'vi: Srung si poeru ma Eywa.
Angielski: Eywa, help her.
Polski: Eywo, pomóż jej.
Na'vi: ulte ting ayoer((..))
Angielski: and breathe her back to us.
Polski:i oddaj ją nam.

(Chorus of Crowd)

Na'vi: Srung si poeru ma Eywa.
Angielski: Eywa, help her.
Polski: Eywo, pomóż jej.

(Mo'at)

Na'vi: Tiviran po ayoekip.
Angielski: Let her walk among us.
Polski: Niech chodzi pośród nas.

(Chorus of Crowd)

Na'vi: Srung si poeru ma Eywa.
Angielski: Eywa, help her.
Polski: Eywo, pomóż jej.

(Mo'at)

Na'vi: Na Na'viyä hapxi.
Angielski: as one of The People.
Polski: Jako jednej z Ludzi.

(Chorus of Crowd)

Na'vi: Srung si poeru ma Eywa.
Angielski: Eywa, help her.
Polski: Eywo, pomóż jej.

(Mo'at)

Na'vi: Lu hasey!
Angielski: Be finished!
Polski: Skończone!

Przemowa Jake'a[]

Na'vi: Fpole' sawtutel 'upxare.
Angielski: The Sky People have sent us a message
Polski: Ludzie nieba pokazali nam
Na'vi: Ayoeri tsat neu.
Angielski: that they can take whatever they want (lit. We want that)
Polski: że mogą wziąć co tylko chcą
Na'vi: Tsun mivunge.
Angielski: and no one can stop them. (lit. can take)
Polski: i nikt nie może ich powstrzymać.
Na'vi: Slä ayngar 'upxaret fpiye' for.
Angielski: But we will send them a message.
Polski: Ale my też im pokażemy.
Na'vi: Kämakto niwin, ayngati ((fpivole'/spivule)) ((hufwel/'ul pxel)).
Angielski: You ride out as fast as the wind can carry you.
Polski: Lećcie tak szybko jak tylko wiatr was uniesie.
Na'vi: Ayolo'ru alahe peng ziva'u.
Angielski: You tell the other clans to come.
Polski: Wezwijcie inne klany.
Na'vi: For((u)) peng syeraw toruk makto.
Angielski: Tell them Toruk Makto calls to them.
Polski: Powiedzcie im że wzywa ich Toruk Makto.
Na'vi: Tswayon set oehu!
Angielski: You fly now, with me!
Polski: Polećcie teraz, ze mną!
Na'vi: Ma tsmukan, ma tsmuke!
Angielski: (My) brothers, (my) sisters!
Polski: (Moi) bracia, (moje) siostry!
Na'vi: Sawtute wiyintxu ayoeng
Angielski: And we will show the Sky People,
Polski: I pokażemy Ludziom Nieba,
Na'vi: Ke tsun fo ke((n/m)) sivi!
Angielski: that they cannot take whatever they want!
Polski: że nie mogą brać czego chcą!
Na'vi: Fitsenge... awngeyä!
Angielski: And that this... this is our land!
Polski: A to... to jest nasza ziemia!

(Neytiri)

Na'vi: Fitseng awngeyä!
Angielski: This is our land!
Polski: to nasza ziemia!

(Tsu'tey gesturing at the Ikrans and Toruk)

Na'vi: Hu tsat!
Angielski: With that!
Polski: Z tym!

(Tsu'tey on his Ikran)

Na'vi: Kiva ko!
Angielski: Let's go!
Polski: Dalej!

Zbiórka klanów[]

(Horse clan leader)

Na'vi: Makto ko!
Angielski: Let's ride!
Polski: Jedźmy!

(Neytiri to Ikran People)

Na'vi: ???
Angielski: ???
Polski: ???

(Ikran clan leader)

Na'vi: Makto ko!
Angielski: Let's ride!
Polski: Lećmy!

Bitwa[]

(Tsu'tey)

Na'vi: 'eko! 'eko! 'eko!
Angielski: Attack! Attack! Attack!
Polski: Atak! Atak! Atak!

(Tsu'tey answering Jakes radio message)

Na'vi: Makto ko.
Angielski: Let's ride.
Polski: Lećmy.

(Neytiri calling Jake via radio)

Na'vi: Ma Jake!
Angielski: Jake!
Polski: Jake!

(Neytiri holding Jake's unconscious human body)

Na'vi: Jake! Ma Jake!
Angielski: Jake! My Jake!
Polski: Jake! Mój Jake!

Narodziny Jake'a[]

(Neytiri)

Na'vi: Ma sa'nok.
Angielski: Mother.
Polski: Matko.

(Mo'at)

Na'vi: Lu hasey.
Angielski: Be finished.
Polski: Skończone.

Źródła[]

Advertisement