Avatar Wiki
Advertisement
Avatar Wiki

Mo'atTsahìk, czyli przewodniczka duchowa klanu Omaticaya, żona wodza klanu Eytukana oraz matka Neytiri i Sylwanin. Jej zadaniem jest interpretowanie woli bogini Eywy. Nakazała swojej córce Neytiri wprowadzić Jake'a w ludowe obyczaje.

Charakter[]

Kobieta ma bardzo głęboką więź z Eywą, przez co posiadła ogromny spokój oraz mądrość. Zawsze służy dobrą radą, nawet, jeśli nie jest ona bezpośrednia. Ma na względzie dobro wszystkich; można powiedzieć, że funkcjonuje niczym sama Eywa; nie opowiada się za żadną ze stron, lecz strzeże równowagi duchowej. W odróżnieniu od w większości wrogo nastawionych do Ludzi Nieba współplemieńców, a także mimo faktu, że sama straciła córkę z ich rąk, pozostawała otwarta m.in. na Jake'a Sully'ego oraz Grace Augustine. Dała im obojgu drugą szansę, mimo jawnej zdrady ze strony Jake'a. Zgodziła się także pomóc ocalić życie Grace, zdając się oczywiście na wolę Eywy, z pokorą przyjmując jej wyrok.

Ma na względzie przede wszystkim dobro swojego ludu, i jednym z powodów, dla którego uwolniła spętanego Jake'a mimo jego zdrady, była wiara, że mężczyzna może im pomóc.

Tradycje są dla niej ważne, jednak największą świętość stanowi wola bogini oraz przeznaczenie. Mo'at nie pochwalała kwitnącego związku między swoją młodszą córką, Neytiri, a Jake'em, i okazała niezadowolenie, gdy w końcu się związali, jednak przekonała się do niego, gdy ten udowodnił swoją wartość. Stała się jego bliską doradczynią, gdy sam został Olo'eyktanem.

Umiejętności[]

Mo'at posiada ogromną wiedzę oraz doświadczenie z zakresu wędrówki świadomości danej osoby. Potrafi przeprowadzić rytuał, którego celem jest przeniesienie świadomości z jednego ciała do drugiego. Zrobiła tak w przypadku Grace Augustine i Jake'a Sully'ego, próbując przenieść ich dusze z ludzkich ciał do ciał Awatarów. I choć w przypadku Grace rytuał nie powiódł się z powodu jej śmiertelnych ran, Jake zdołał na zawsze przenieść się do swojego ciała Na'vi. Rolą Mo'at podczas takiego transferu jest modlitwa do Eywy i pośredniczenie przejściu duszy "przez oko Eywy" i jego powrotowi do ciała. Jej połączenie urywa się, gdy z jakiegoś powodu (np. śmierci) transfer nie powodzie się.

Biografia[]

Wojna z ZPZ[]

Gdy Neytiri przyprowadza Jake'a Sully'ego, człowieka w ciele Awatara, do wioski Omaticaya, Mo'at początkowo przyjmuje go sceptycznie. Nie odrzuca go jednak na wstępie, jak np. Eytukan, wiedząc, że Eywa wysłała znak w sprawie Chodzącego we Śnie. Zapytała przybysza o imię i powód wizyty, a także spróbowała próbki jego krwi. Jake wyjaśnił, że był żołnierzem i przybył do Na'vi, aby się od nich uczyć, Mo'at jednak cierpliwie stwierdziła, że Ludzi Nieba nie da się już niczego nauczyć. Jake przekonał ją, że nie jest naukowcem i nie posiada żadnej wiedzy, i w końcu Mo'at zarządziła, że "Jakesully" zostanie w wiosce, a także nakazała Neytiri uczyć go ich zwyczajów. Dziewczyna przyjęła to ze złością.

Mo'at zaczęły nachodzić wątpliwości co do jej własnej decyzji, gdy zauważyła, że Jake i Neytiri mają się ku sobie. Widząc ich tańczących razem podczas wielkiej uczty po polowaniu, zwróciła Eytukanowi uwagę, że nie mogą pozwolić temu ziarnu wyrosnąć, że dziewczyna jest przecież przeznaczona Tsu'tey'owi[1]. Nie powstrzymali jednak rozwoju wypadków i po tym, jak Jake i Neytiri spędzili wspólną noc, Mo'at z surowością w głosie spytała, czy to prawda.

Mo'at rozpacza po zniszczeniu Drzewa Domowego

Podczas ataku na Drzewo-Dom, Mo'at pozostała w sercu wioski Omaticaya, aby stać na straży tych Na'vi, którzy nie mogli stawić się w bezpośrednim starciu z siłami ZPZ. Zarówno ją, jak i innych Omaticaya wykurzył stamtąd jednak gaz, który latające machiny wpuściły do wnętrza ogromnego drzewa. Gdy zniszczenie go wydawało się niechybne, zrozpaczona Mo'at podeszła z nożem do spętanych Jake'a i Grace. Pani doktor obawiała się, że Tsahìk chce go zabić, ona jednak zaczęła błagać go o pomoc. Powiedziała, że jeśli jest jednym z nich, niech im pomoże, po czym przecięła więzy obojga Awatarów. Jake pomógł Mo'at uciec przed walącym się drzewem, najpewniej ratując jej życie. Chwilę później, obserwując zniszczenia, Mo'at wydała z siebie okrzyk rozpaczy. Nie wiadomo, czy ujrzała ciało Eytukana na własne oczy, ale gdy po jego śmierci kobietę odnalazł Tsu'tey, ta pobłogosławiła go jako nowego Olo'eyktana.

Następnie poprowadziła Omaticaya w kierunku Drzewa Dusz. Tam wraz z Tsu'tey'em przeprowadziła pogrzeb Eytukana i, składając na jego ciele nasiono świętego drzewa, w modlitwie do Eywy poprosiła o to, aby na miejsce każdego poległego na Pandorze wyrosło nowe drzewo[2]. Następnie zainicjowała pieśń, do której przyłączyli się wszyscy Omaticaya. Przerwało im pojawienie się Toruk Makto, którym okazał się być Jake Sully. Mo'at przyjęła jego powrót z zaskoczeniem.

Na prośbę Jake'a Mo'at poprowadziła rytuał, który miał na celu uleczenie rannej w postrzale Grace Augustine poprzez przeniesienie jej jestestwa z ciała ludzkiego do Awatara. Niestety rany kobiety okazały się zbyt głębokie i zmarła.

Podczas gdy Jake i Neytiri, eskortowani przez większość łowców Omaticaya, udali się w podróż po Pandorze w celu zebrania klanów na ostateczne starcie z ZPZ, Mo'at została pod Drzewem Dusz, aby zająć się rannymi i innymi, którzy pozostali w tymczasowej wiosce. Przebywała tam również przez cały czas trwania bitwy, czuwając nad świętym Drzewem, które ZPZ miało zamiar zniszczyć. Z niepokojem obserwowała nadlatującą Walkirię, na pokładzie której znajdowały się ładunki wybuchowe, tą jednak zniszczył Jake Sully. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Na'vi.

Krótko po bitwie Mo'at ponownie przeprowadziła rytuał przeniesienia świadomości, tym razem Jake'a Sully'ego, który postanowił na zawsze "zamieszkać" w ciele Awatara. Ten transfer zakończył się sukcesem i Jake stał się Na'vi.

Niepokoje po wojnie[]

Około dwóch tygodni po bitwie, Jake zaproponował założenie tymczasowej osady Omaticaya przylegającej bezpośrednio do Piekielnych Wrót. Olo'eyktan chciał w ten sposób być blisko zarówno swoich Na'vi, jak i ludzi, którym pozwolono pozostać na Pandorze. Wciąż dochodziło do nieporozumień między wojownikami Omaticaya a ludźmi, które Jake próbował załagodzić. Jego bezpośrednią pomocniczką była wówczas Mo'at, która nie tylko uspokajała, leczyła i pocieszała Na'vi, lecz także służyła Jake'owi radą. Mo'at przekonała m.in. Yeyongo do tego, by pozwoliła ludzkiemu lekarzowi opatrzeć jej dziecko.

Artsut, matka Tsu'tey'a, zrozpaczona po śmierci starszego syna i niezadowolona z faktu, że Jake został wodzem, wielokrotnie wytykała Mo'at, że podjęła złą decyzję, dopuszczając Człowieka Nieba tak blisko Na'vi, ponieważ sprowadziło to na nich nieszczęście. Jake poczuł się odpowiedzialny, aby bronić Mo'at, ta jednak wyjaśniła, że konflikt między nią a Artsut ma podłoże osobiste i ciągnie się już od dawna.

Artsut i jej partner Ateyo poszli o krok dalej i nakłonili swojego młodszego syna, Arvoka, aby wyzwał Jake'a na pojedynek zwany Pierwszą Krwią. Choć Jake zwyciężył w pojedynku, podstępem został otruty substancją. Mo'at zaopiekowała się nim i doglądała go, podczas gdy kilkoro ludzi, w tym Norm Spellman i Katherine Hale, poszukiwali antidotum dla Jake'a[3].

Relacje[]

Eytukan[]

Eytukan był życiowym partnerem Mo'at i miała z nim dwie córki: Sylwanin i Neytiri. Kobieta miała ogromny wpływ na decyzje męża, choć nie wykorzystywała go na swoją korzyść, co najwyżej po to, by postępować zgodnie z wolą Eywy, jak choćby decyzja o dopuszczeniu Jake'a Sully'ego do klanu Omaticaya. Mo'at bardzo przeżyła śmierć męża i opłakiwała go razem z Neytiri. Eytukan był drugim członkiem najbliższej rodziny Mo'at, który zginął z rąk Ludzi Nieba.

Neytiri[]

Mo'at bardzo kocha swoją córkę, lecz oczekuje od niej szacunku oraz wierności tradycjom. Od razu ucina dyskusję, gdy Neytiri okazuje niezadowolenie z decyzji matki o nauczaniu Jake'a Sully'ego. Mimo wszystko Neytiri sprzeciwia się woli rodziców, którzy przeznaczyli dla niej Tsu'tey'a, i wiąże się z Jake'em. Mo'at początkowo była niezadowolona z takiego stanu rzeczy i nie pochwalała go, jednak z czasem przekonała się do ich związku w miarę, jak Jake Sully udowadniał swoją wartość jako wojownik Na'vi.

Sylwanin[]

Nie wiadomo, jakie relacje łączyły Mo'at z jej starszą córką. Śmierć Sylwanin rozgniewała przywódców Omaticaya na tyle, żeby zakazać Ludziom Nieba wstępu do ich wioski. A jednak, za sprawą znaku od Eywy, Mo'at ponownie otworzyła się na nich.

Jake Sully[]

Mo'at zdawała się od początku szanować Jake'a Sully'ego, a jej szacunek wobec byłego marine wzrastał wraz z pobieranymi przez niego naukami bycia wojownikiem Na'vi. Jedynym, co martwiło Mo'at, było kwitnące uczucie między nim a Neytiri, nigdy jednak wprost nie miała o to żalu do Jake'a. Mo'at dopuściła mężczyznę do swojego klanu mimo traumatycznych doświadczeń, jakie przeżyła za sprawą Ludzi Nieba, a co więcej, dała mu drugą szansę, gdy ten okazał się nie być do końca uczciwy wobec Omaticaya. Mo'at zdawała się przez cały czas widzieć w nim dobro i czyste intencje, a także ogromną szansę na pokój wśród Omaticaya. Nadzieje te potwierdziły się, gdy Jake stał się Toruk Makto i poprowadził Na'vi do wojny przeciwko ZPZ, którą zwyciężyli.

Grace Augustine[]

Choć między obiema kobietami nie dochodziło do bezpośrednich interakcji, Mo'at zdawała się akceptować i nawet lubić Grace, jako że naukowczyni zawsze miała wobec Omaticaya czyste intencje. Faktem jest, że Tsahìk przez długi czas nie dopuszczała Grace do wioski, jednak wynikało to z ogólnej niechęci wobec Ludzi Nieba. Wpuściła ją ponownie do wioski na prośbę Jake'a. Po śmierci Grace, Mo'at wydawała się zasmucona tym faktem, a także okazała Jake'owi współczucie z powodu śmierci przyjaciółki.

Cytaty[]

"If you are one of us, help us!"
(Jeśli jesteś jednym z nas, pomóż nam.)

- Do Jake'a uwalniając go z więzów.

"Learn well Jakesully, then we will see if your insanity can be cured."
(Ucz się pilnie Jakesully, zobaczymy czy twoje szaleństwo można wyleczyć.)

- Do Jake'a w Drzewie Domowym.

"The Great Mother may choose to save all that she is, in this body."
(Wielka Matka może ocalić wszystko, czym ona jest w tym ciele.)

- W czasie transferu Grace.

Występowanie[]


Przypisy[]

Advertisement