FANDOM


Piekielna osa - szybki i niebezpieczny owad bagienny.

Siedlisko Edytuj

Niewielkie gniazda w zwalonych, spróchniałych drzewach, przeważnie na terenach podmokłych w lasach deszczowych. W zależności od gatunku spotyka się ją prawie we wszystkich mikroklimatach Pandory, ponieważ osa wykazuje wiele przystosowań do środowiska zewnętrznego, podobnie jak Mroczny Koń lub inne owady.

Anatomia Edytuj

Piekiela osa świeci w ciemnościach, dzięki czemu jest dobrze widoczna nocą. Jej ciało ma kolor pomarańczowy z czarnymi prążkami. Przypomina trochę ziemską osę, lecz jest wielkości wróbla. Podobnie jak inne pandorańskie zwierzęta, na 3 pary odnóży. Ma 2 żądła z tyłu, dwa z przodu i dwa mniejsze pod głowią. Owad posiada 13 centymetrowe skrzydełka, 2 pary złożonych oczu (podobnie jak ziemskie owady), precyzyjny organ węchowy umożliwiający mu odbieranie sygnałów biochemicznych oraz osobne czułki i twardy, chitynowy szkielet zewnętrzny. Oprócz tego posiada jeszcze "dziobek" do pobierania pokarmu na głowie.

Zachowanie Edytuj

Kon osa

Osa latająca obok dzbaneczników

Gatunek przeważnie odżywia się owocami, sokiem roślin lub padliną. Najprawdopodobniej zbiera nektar z dzbanecznika końskiego i zapyla go.

Zwykle bytuje samotnie, ale zanotowano przypadki rojenia się. Dzięki bardzo czułemu węchowi owad jest wstanie określić obiekty znajdujące się w pobliżu. Zagrożony, zmienia lot na nieprzewidywalny i przeważnie atakuje. Bardzo rzadko w ataku bierze udział cały rój. Gdy rój os czuje się w jakikolwiek sposób zagrożony, siada małymi grupkami (najczęściej po 5 osobników) na pniu drzewa, tworząc pięcioramienną gwiazdę. Przypomina to trochę kwiaty, dlatego osy są w takiej pozycji bezpieczne.

Ciekawostki Edytuj

W aktach ZPZ jest zanotowanych kilka zgonów spowodowanych przez atak na człowieka właśnie przez piekielną osę. Zwierzęta te stanowią nieustanne i ogromne zagrożenie dla pracowników ZPZ, ponieważ mogą one dostać się do któregokolwiek z ich roboczych budynków, nie znajdując się z zasięgu automatycznych działek.

Pojawienie się Edytuj

Pojawia się też w filmie, gdy jeden z udomowionych Mrocznych Koni pasa się na polanie. Wyjada nektar z dzbanecznika końskiego, a obok rośliny latają osobniki os.

Bibliografia Edytuj