Avatar Wiki
Advertisement
Avatar Wiki

Tłumaczenia wyrazów w języku polskim na język Na'vi. Aktualnie jedynym akceptowalnym na Avatar Wiki źródłem jest stale aktualizowany słownik Taronyu. Więcej informacji na stronie dyskusji.

Sugerowany sposób szukania[]

 • Firefox, Opera, Chrome:
 1. Wciskamy ctrl+f.
 2. Na dole pokazuje nam się miejsce do wpisania słowa do znalezienia.
 3. Wpisujemy interesujące nas słowo.
 4. Jeżeli nie znajdziemy za pierwszym razem, próbujemy pisać wyrazy bliskoznaczne i w różnych formach.

śmierć

Słownik[]

A[]

 • ale, lecz - slä /slæ/
 • albo, lub - fu /fu/
 • angielski (język) - 'ìnglìsì /'ʔɪŋ.lɪ.sɪ/
 • atak - 'eko /'ʔɛ.ko/
 • Atokirina - atokirina'(nasiona świętego drzewa) /atoki.ˈɾi.naʔ/
 • Avatar (ciało chodzącego we śnie) - uniltìrantokx /u.nil.tɪ.ˈɾan.tokʼ/

B[]

 • bęben - au /au/
 • blisko - lok /lok/
 • brat - tsmukan /ˈʦmu.kan/
 • budzić, obudzić, zbudzić - txen /tʼɛn/
 • być gdzieś (zajmować jakieś miejsce) - tok /tok/
 • być odpowiedzialnym - kllfriyo' /kl:.'fri.jo/
 • być - lu /lu/

C[]

 • centrum - kxamtseng /'k'am.ʦɛŋ/
 • chronić - hawnu /'haw.nu/
 • ciało - tokx /tokʼ/
 • (być) cicho - fnu /fnu/
 • co (pytajnik gdy chodzi o rzecz) - 'upe /'ʔu.pɛ/
 • co (pytajnuj gdy chodzi o akcję) - kempe /'kɛm.pɛ/
 • córka - 'ite /'ʔi.tɛ/
 • czas - krr /kr/
 • część - hapxì /ha.'p'ɪ/
 • czuć - 'efu /ʹ'ɛ.fu/
 • czuć zapach - faheu /'fa.hɛ.u/

Ć[]

D[]

 • daleko, z dala, daleki/daleka/dalekie - alìm /'al.ɪm/
 • demon - vrrtep /ˈvr̩ː.tɛp/
 • deszcz - tompa /ˈtom.pa/
 • dobrze - sìltsan /sɪl.ˈʦan/
 • dobrobyt, pokój - fpom /fpom/
 • dotykać - 'ampi /ʔam.'pi/
 • dom (ang. home) - kelku /'kɛl.ku/
 • dorosłość - tìfyeyn
 • dorosły - fyeyn
 • drzewo - utral /ˈut.ɾal/
 • Drzewo Domowe (ang. Hometree) - Kelutral /'kɛl.u.tɾɛl/
 • Drzewo Głosów - Utral Aymokriyä /ˈut.ɾal aj.ˈmok.ɾi.jæ/
 • dusza - tirea /ti.ˈɾɛ.a/
 • dziecko - 'eveng /'ʔɛ.vɛŋ/
 • dziecko (zdrobniale) - 'evi /'ʔɛ.vi/
 • dzień dobry - siltsanu dione /sil.'tsjane di'ane/

E[]

 • Eureka! - Rolun!

Ę[]

F[]

G[]

 • gałąź, konar - vul /vul/
 • gotów, gotowy - alaksì /al.'ak.sɪ/
 • góra - ram
 • Góry Iknimaya (Góry Grzmotów, Droga do Nieba, Góry Alleluja) - Iknimaya /ik.ni.ma.‟ja/
 • głęboki - txukx
 • głupio, niemądrze - yaymak
 • grunt - kllte /kl:.'tɛ/
 • grzmot, huk - kxangangang /ˈkʼaŋ.aŋ.aŋ/
 • gwiazda - tanhì /tan.ˈhɪ/
 • głupek - skxawng /skʼawŋ/

H[]

 • helikopter bojowy - kunsìp /'kun.sɪp/
 • historia (starożytna) - ’okrol
 • historia (nie-starożytna) - ’okvur
 • huk, grzmot - kxangngang /ˈkʼaŋ.aŋ.aŋ/

I[]

 • imię (nazwa) dziecka - Amhul /'am.hul/, Änsìt /'æn.sɪt/
 • instrument strunowy - i'en n /i.'ʔɛn/
 • iść - tiran
 • igła - alhil
 • inny - lahe
 • i - si
 • istota z niebios - tawtute

J[]

 • jak (pytajnik) - fyape conj /‟fja.pɛ/
 • jak (tak samo, jak) - tengfya /ˈtɛŋ.fja/
 • jak - pofya
 • jeden (liczba) - 'aw /ʔaw/
 • jeden (pojedynczy) - 'awpo /ʔaw.'po/, fko /fko/
 • język Angielski - Inglisi
 • jasny - atan
 • jasne, oczywiste - law
 • jechać wierzchem - makto
 • ja - oe
 • ja (z szacunkiem al. forma)
 • jadowity nietoperz - riti
 • jeniec - spe'etu

K[]

 • kamień - tskxe /tsk'e/
 • kiedy (pytajnik) - krrpe /kr.'pɛ/
 • kolano - kinamtil /'ki.nam.til/
 • konar, gałąź - vul /vul/
 • kraj, kraina, ląd - atxkxe /'at'k'.ɛ/
 • krótki (czas) - yol /jol/
 • który (pytajnik) - a /a/
 • kobieta (dziewczyna) - maina

L[]

 • larwa - Teylu /ˈtɛj.lu/
 • las - na'rìng
 • ląd, kraj, kraina - atxkxe /'at'k'.ɛ/
 • lecz, ale - slä
 • lider - eyktan /'ɛjk.tan/
 • lider klanu - Olo'eyktan /olo'ɛjk.tan/
 • lub, albo - fu /fu/

Ł[]

 • łatwy - ftue /'ftu.ɛ/
 • ładny - sevin
 • łuk - tsko
 • łuk i strzały - tsko swizaw

M[]

 • mało, troszkę - 'it /ʔit/
 • mały - hì'i /'hɪ.ʔi/
 • martwy - kerusey /'kɛ.ɾu.sɛj/
 • mąż - muntxatan
 • meduza - fpxafaw /'fp'a.faw/
 • mieszkać - kelku si /'kɛl.ku si/
 • młody - 'ewan /'ɛ.wan/
 • mózg - eltu /'ɛl.tu/
 • mój - ma
 • my (bez ciebie) - ayoe /aj.'o.ɛ/
 • my (z tobą; ja i ty) - ayoeng /aj.'o.ɛŋ/
 • milosc ( kochac kogos/cos) - layla

N[]

 • nadzwyczaj, niezmiernie - fìtxan /fɪ.‟t‟an/
 • najgorszy - 'e'al /'ʔɛʔal/
 • nasiona świętego drzewa - atokirina' /a.to.ki.ɾi.'naʔ/
 • nauczyciel - karyu /'kaɾ.ju/
 • nic - ke'u /'kɛ.ʔu/
 • nie (ang. not) - ke /kɛ/
 • nie (przed rzeczownikiem) - kea /'kɛ.a/
 • nie (zaprzeczenie) - kehe /'kɛ.hɛ/
 • niebezpieczeństwo - hrrap /hrap/
 • niebieski - ean /'ɛ.an/
 • niebo - taw
 • nienawidzić - ve’kì
 • niesmaczne - ftxìvä
 • nigdy - kawkrr /kaw.'kr/
 • nikt - kawtu /kaw.'tu/
 • noga - kinam /'ki.nam/
 • nosidło (dla dzieci) - iveh k'nivi s'di /'i.vɛh `k'ni.vi s'di/
 • nowina - fmawn /fmawn/

Ń[]

O[]

 • obcy (Ludzie dla Na'vi) - ketuwong /'kɛ.tu.woŋ/, kewong /'kɛ.woŋ/
 • obcy (Na'vi dla ludzi) - faketuan /fa.'kɛ.tu.an/
 • obierać - fkarut /'fka.ɾut/
 • obracać (się), wirować - kìm /kɪm/
 • obrazować, przedstawiać - kenong /'kɛ.noŋ/
 • obudzić, zbudzić, budzić - txen
 • odejść - hum /hum/
 • odpowiadać - 'eyng /'ejŋ/
 • (być) odpowiedzialnym - kllfrio'
 • odważny - tsteu
 • odznaka, plakietka, symbol - pätsì
 • ofiara, zdobycz - smar
 • ogromny - apxa /ap'a/
 • omen, znak - aungia /'auŋ.i.a/
 • oni (3 os. l. mn. jako podmiot) - ayfo /'aj.fo/
 • oni (gdy o kimś mówimy) - fo /fo/
 • osiem (w systemie ósemkowym 10) - vol

Ó[]

P[]

 • pachnieć, wydzielać zapach, czuć zapach - faheu /'fa.hɛ.u/
 • Pandora (dzieci świata Eywy) - kifkey Eywa'evengä /kif.'kɛj ɛj.wa.'ɛ.vɛŋ.æ/
 • pierwszy - 'awve /'ʔaw.vɛ/
 • plakietka, odznaka, symbol - pätsì
 • płytki - reng
 • początek - sngä'ikkr
 • poprawny - kangay /'kaŋ.aj/
 • pora roku - zìsìkrr
 • potężny - fkeu /fkɛu/
 • potrzebować - kin /kin/
 • poziom - 'engeng /'ʔɛ.ŋɛŋ/
 • pozostać - 'ì'awn /'ʔɪ.ʔawn/
 • pozwolić - tung
 • późno - hawngkrr
 • pracować poprawnie, być w porządku, nienaruszonym - zo
 • prawie - stum
 • prośba, żądanie - ätxäle /'æt'.æ.lɛ/
 • próba (ceremoniał próbny; czasownik) - fpeio /fpɛ.‟i.o/
 • próbować - fmi /fmi/
 • przed, na przeciwko - eo /ɛo/
 • przedstawiać, obrazować - kenong /'kɛ.noŋ/
 • przejść, zdać - emza'u /ɛm.'za.ʔu/
 • przeprosiny, przepraszać - tsap'alute
 • proszę - ru'-te
 • przewodniczyć - eyk /ɛjk/
 • przewodnik - fyawìntxu /fjawɪn.'t'u/
 • przez (w poprzek) - ka /ka/
 • przez, poprzez (dzieki czemuś) - ìlä /'ɪ.læ/ or /'ɪl.æ/
 • przodek - pizayu
 • przybywać, przylatywać - pähem
 • przyjaciel - 'eylan /'ɛj.lan/
 • przynosić - zamunge
 • przywiązać, związać, wiązać - yìm
 • pyszne - ftxìlor
 • pytać, pytanie - pawn
 • podziękowanie - irayo /i.'ɾa.jo/
 • pożegnanie (do zobaczenia) - kìyevame /kɪ.jɛ.'va.mɛ/
 • pożegnanie (niech Eywa będzie z tobą) - Eywa ngahu int /'ɛj.wa `ŋa.hu/
 • powitanie - kaltxì /kal.'t'ɪ/

R[]

 • ramię, ręka - pxun
 • razem - 'awsiteng /ʔaw.si.'tɛŋ/
 • robak - ngawng
 • rodzeństwo - tsmuk, 'tsmuktu
 • rodzic - sa’sem
 • rozkwitać - 'ong /ʔoŋ/
 • rozpocząć, zacząć - sngä'i
 • rytm (coś rytmicznego) - 'ekong /'ʔɛ.koŋ/
 • rytm (np. w muzyce) - kato /'ka.to/

S[]

 • samemu, samotnie, sam(a) - nì'awtu
 • siedem- kinä /'ki.næ/
 • siła - txur
 • skończony - hasey /'ha.sɛj/
 • słuchać kogoś - eltu si /'ɛl.tu si/
 • spalać (zużywając celowo paliwo) - nekx
 • spędzać czas - krrnekx /kr.'nɛk'/
 • spirala - 'ìheyu /'ʔɪ.hɛ.ju/
 • spokojnie - mawey
 • stać - kllkxem /kl:.'kɛm/
 • stać się, zostać - slu /slu/
 • strzała - swizav
 • strzelba ( pistolet) - mayjuka
 • symbol, odznaka, plakietka - pätsì
 • syn - 'itan /ʔi.'tan/
 • szczęście, okazja - syayvi
 • szczęśliwie - netrìp
 • szaleństwo, niepoczytalność - keye'ung /kɛ.'jɛ.ʔuŋ/
 • szerzyć się - kämakto /kæ.'mak.to/
 • sztuka - tseo
 • siostra - tsmuké

Ś[]

 • ścieżka - fya'o /'fja.ʔo/
 • śmieszny (dziwny) - hiyìk /‟hi.jɪk/
 • środek (punkt) - kxam /k'am/
 • świat (fizyczny, namacalny) - kifkey /kif.‟kɛj/
 • światło, świetlny, świetlisty - atan /a.'tan/

T[]

 • tak - srane
 • tamten - a /a/
 • tchórz - fnawe’tu
 • tchórzliwie - fnawe’
 • 'temat, wątek - kìng /kɪŋ/
 • terytorium - kllpxìltu /kl:.'p'ɪl.tu/
 • test - fmetok /'fmɛ.tok/
 • to (zaimek gdy mówimy o akcji) - fìkem /'fɪ.kɛm/
 • to (zaimek gdy mówimy o rzeczy) - fì'u pn /'fɪ.ʔu/
 • to (dokładnie ta rzecz lub osoba) - fìpo /'fɪ.po/
 • to (np. miejsce, o którym mówimy) - fìtseng(e) /fɪ.'ʦɛŋ(ɛ)/
 • troszkę, mało - 'it /ʔit/
 • trudność - tìngäzìk
 • trudny - ngäzìk
 • ty - aynga /'aj.ŋa/ ; nga [na]

U[]

 • ucho - mikyun
 • uczyć (się)' - ftia /'fti.a/
 • umysł - ronsem
 • usta - seyri
 • ubic ( zabic,umrzec,morderstwo, dead) - mentyksekxsa
 • urwisko - awkx
 • uerzyć (rytmicznie) - ekong
 • uderzać - takuk
 • uwolnić, puścić - lonu
 • uśmiech - lrrtok
 • umierać - terkup
 • udzielać - teswoting

V[]

W[]

 • wątek, temat - kìng /kɪŋ/
 • w ten sposób, właśnie tak - fìfya /'fɪf.ja/
 • wcześnie - ye’krr
 • wejść - fpxäkìm /'fp'æ.kɪm/
 • wiadomość - 'upxare /'ʔu.p'a.ɾɛ/
 • wiatr - hufwe n /'huf.wɛ/
 • wiązać, związać, przywiązać - yìm
 • widzieć (duszą) - kame /'ka.mɛ/
 • (a) więc - ha /ha/
 • więź (neuralna więź) - tsaheylu
 • wirować, obracać (się) - kìm /kɪm/
 • wizja, widzenie - äie /æ.'i.ɛ/
 • wojowniki - saltsin'yu
 • wołać - syaw
 • wspomnienie - 'ok /ʔok/
 • (po)wstrzymać się - fpak /fpak/
 • wszyscy - frapo /fɾapo/
 • wszystko - fra'u /fɾaʔu/
 • wśród (między) - kip /kip/
 • wy (2 os. l. mn.) - aynga /aj.'ŋa/
 • wybrać - ftxey /ft'ɛj/
 • wykopać - kllkulat /kl:.'ku.lat/
 • wypędzić - kurakx /ku.'ɾak'/
 • wysłać - fpe' /fpɛʔ/

Z[]

 • z (z kogo?, z czego?) - fa /fa/
 • z (z kim? z czym?) - hu /hu/
 • z (z kądś; kierunek) - ftu /ftu/
 • z tyłu - ne'ìm
 • zasada - koren /ko.ʹɾɛn/
 • zatrzymać (się, coś) - ftang /ftaŋ/
 • zdać, przejść - emza'u /ɛm.'za.ʔu/
 • zacząć, rozpocząć - sngä'i
 • zbierać - starsìm
 • zbudzić, obudzić, budzić - txen
 • zgadzać się (akceptować) - mllte
 • zły - kawng /kawŋ/
 • znak, omen - aungia /'auŋ.i.a/
 • znów (jeszcze raz) - nìmun
 • zostać, stać się - slu /slu/
 • związać, przywiązać, wiązać - yìm
 • zwierzę, bestia - ioang /'i.o.aŋ/

Ż[]

 • żądanie, prośba - ätxäle /'æt'.æ.lɛ/
 • żona - muntxate
 • życie - tìrey
 • żółty - rim

Ź[]

Advertisement